Schulbeginn | začetek šole

Montag | ponedeljek, 12. September 2022, 7.40 Uhr bis 9.25 Uhr

Schülerinnen und Schüler der 2., 3. und 4. Schulstufe treffen sich in ihren Klassen. Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klassen treffen sich vor der Schule.

Von Dienstag bis Freitag haben die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen drei Stunden Unterricht (bis 10.25 Uhr), die Schülerinnen und Schüler der 2., 3., und 4. Klassen vier Stunden (bis 11:15 Uhr).

Busfahrplan erste Schulwoche:

Montag: 09:35 Dienstag – Freitag: 10:35, 11:35, 12:40

Wortgottesdienst zum Schulbeginn: Freitag, 16.09.2022

In der 2. Unterrichtswoche erfolgt der Unterricht laut prov. Stundenplan.

Wir freuen uns auf euch! Veselimo se na vas!

Učenci 2., 3. in 4. razreda se srečujejo v svojih razredih. Učenci prvih razredov se srečajo pred šolo.

Od torka do petka imajo učenci prvih razredov tri ure pouka, učenci 2., 3. in 4. razreda pa štiri ure.

V drugem tednu pouka, pouk poteka po prov. urniku.