Zweisprachiger Unterricht | dvojezičen pouk

In Kärnten gibt es neben Schulen mit deutscher auch Schulen mit deutscher und slowenischer Unterrichtssprache (sog. zweisprachige Schulen). Dieses regionale Bildungsangebot des österreichischen Schulwesens richtet sich an Schülerinnen und Schüler, deren Eltern eine zweisprachige Ausbildung wünschen.

Zum zweisprachigen Unterricht bzw. zum Slowenischunterricht kann jedes schulpflichtige Kind angemeldet werden.

Die Anmeldung zum zweisprachigen Unterricht erfolgt anlässlich der Schuleinschreibung, spätestens jedoch am 1. Schultag des neuen Schuljahres. Die Anmeldung kann entweder schriftlich oder mündlich beim Schulleiter gemacht werden.

Weitere Informationen:

Na Koroškem so poleg šol z nemškim učnim jezikom tudi t. i. dvojezične šole z nemškim in slovenskim učnim jezikom. To je regionalna izobraževalna ponudba avstrijskega šolstva in je namenjena predvsem slovenski narodni skupnosti na Koroškem.

Načelno imajo vsi starši možnost, da prijavijo svojega otroka k dvojezičnemu pouku na ljudskih šolah. Običajno se prijavi otroka pri vpisu v šolo, najkasneje pa prvi dan v novem šolskem letu. Prijava je pisna ali ustna, ustno prijavo zapiše ravnatelj/ica.